Een gedetailleerde beschrijving van het verloop van de belegering en de lotgevallen van de bewoners van Naarden.
Geschreven door C.J.A. Kruijt in 1913 als opstel in het Historisch Gedenkboek dat in 1913 werd uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het beleg 1813.
Deze brochure is een OCR*-bewerking van de oorspronkelijke tekst uit 1913 in de stijl en spelling van die tijd.
(* OCR = Optical Character Recognition; tekst scannen tot bewerkbaar "word"-bestand).

Beschreven wordt o.a.:
- de situatie in de vesting;
- acties van het Franse garnizoen van generaal Quétard de la Porte;
- ontplooiing van de belegeringstroepen van generaal Kraijenhoff;
- ontberiingen van de burgerbevolking;

Omvang:
- binnenwerk 24 pagina's tekst;
- omslag met repro van schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht en kaart van strijdtoneel;
- A4-formaat.

Prijs: euro 8,50 (inclusief verzending).
Bestelling: stuur e-mail naar info@lextempelman.nl  met bestelnummer: 002-beleg-24p.
U ontvangt antwoord met betaal-aanwijzing.
 

TIP Tempelman Illustratieve Produkties - ’t Swafert 3002, 7552 ZG Hengelo - Nederland - Tel: 074 - 242 77 99 - E-mail: info@lextempelman.nl