Slot Loevestein
 

Van toren tot kasteel

Rond 1360 liet heer Dirc Loef van Horne een stenen toren bouwen op het westelijke puntje van het Munnikenland, daar waar Maas en Waal samenkomen.
Zijn bedoeling was om daar tol te heffen en zijn macht te vestigen in het toenmalige krachtenspel tussen leenheren en leenmannen in Holland, Gelre en Brabant.
Het bouwwerk was ongeveer 10 meter hoog, met één verdieping en een zolder.
De ambitie van Dirc Loef was een eigen kasteel en daarom breidde hij de toren uit met een zaalbouw met traptoren en een tweede toren.

In 1372 viel Dirc Loef van Horne in ongenade en kwam het kasteel in handen van de graaf van Holland, Albrecht van Beieren.
Er volgden nog verschillende uitbreidingen en verbouwingen, tot in het laatste kwart van de 14e eeuw. Sinds die tijd is het kasteel uiterlijk niet veel meer veranderd.

 

 

Vogelvluchtblik op de Vesting Loevestein volgens een plantekening uit 1887.

Van kasteel tot vesting


Middeleeuwse verdedigingswerken waren aan het eind van de 16e eeuw hopeloos verouderd. Stenen muren waren niet meer bestand tegen de grotere vuurkracht en draagwijdte van het geschut.
Daarom werden kastelen en forten omringd door extra verdedigingswerken zoals grachten en meer en hogere wallen.
Willem van Oranje besloot in 1575 ook Loevestein te moderniseren tot een vesting.
Tot 1853 werden uitbreidingen en verbouwingen uitgevoerd.


Aanzicht op het Kasteel aan de zijde van de Keuckentoren. 

 

Aanzicht op het Kasteel aan de zijde van de Riddertoren. 

 

Uitvoeriger is te lezen over de geschiedenis van Loevestein:

"Slot Loevestein"
door Sunny Jansen, uit de reeks Hollandse Waterlinie Erfgoed
van Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij te Amsterdam.

"Slot Loevestein ontrafeld, 650 jaar bouwgeschiedenis"
door Karlien Dijkstra, Haro van Galen, Sunny Jansen en Erik Weber.

www.slotloevestein.nl

TIP Tempelman Illustratieve Produkties - ’t Swafert 3002, 7552 ZG Hengelo - Nederland - Tel: 074 - 242 77 99 - E-mail: info@lextempelman.nl