Stokerkade


Cultuurhistorische Uitgeverij


Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks: bezoekersgidsen van forten van de van de waterlinie, uitgegeven in samenwerking met het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De boekjes verhalen in woord en beeld de historie en het huidige gebruik van de forten.

Formaat 17x24 cm, omvang 36 tot 50 pagina's.
Tekstredactie: Chris Will. Vormgeving: Pim van Schaik (Stokerkade).
www.stokerkade.nl


Vogelvlucht van het Werk aan de Bakkerskil in de situatie van 1880.

TIP Tempelman Illustratieve Produkties - ’t Swafert 3002, 7552 ZG Hengelo - Nederland - Tel: 074 - 242 77 99 - E-mail: info@lextempelman.nl