Rioolwaterzuivering in Ootmarsum

Moderne membraantechniek en ecologische behandeling
levert water van "parelkwaliteit"!

In het Twentse Ootmarsum is sinds kort de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Regge en Dinkel in werking.

Waarom?

De oorspronkelijke installatie zuiverde sinds 1974 het rioolwater, afkomstig uit o.a. toiletten, douches in Ootmarsum en Tilligte.
Echter, de zuivering kon niet meer voldoen aan de hoge Europese waterkwaliteitseisen.
Bovendien stroomt het gezuiverde water door een gebied dat door zijn hoge natuurwaarde en goede oppervlaktewaterkwaliteit, het predikaat "waterparel" heeft.
Daarom moest de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater verder worden verbeterd, dus moest de RWZI-Ootmarsum worden aangepast.

De aanpassing van de RWZI-Ootmarsum is drie-ledig:
- de traditionele zuiveringsinstallatie is uitgebreid met een zandfilter;
- paralel hieraan is een membraan-bio-reactor opgesteld;
- beide zuiveringsinstallaties lozen op een ecologische zone.

Onderstaande illustraties zijn gemaakt in opdracht van Weidevogel BV in Mariaparochie voor publikaties van het Waterschap Regge en Dinkel.
Weidevogel Reclameproducties: www.weidevogel.nl
Waterschap Regge en Dinkel: www.wrd.nl

Hybride

In de nieuwe opzet doorloopt het rioolwater een hybride MBR-installatie. Deze bestaat twee gescheiden zuiveringstrajecten, het traditionele proces en de nieuwe Membraan-Bio-Reactor (MBR).

Hoe werkt het?

1. Een gemaal pompt het binnengekomen vieze rioolwater omhoog, zodat het in vrij verval de zuiveringsinstallatie kan doorlopen.
2. Vervolgens wordt het grove vuil uit het water gehaald in de roosterhark.
3. In de zandvang zakt het meegevoerde zand naar de bodem.
4. Het grof gereinigde water wordt nu verdeeld over de traditionele installatie en de MBR. Bij droog weer 50/50 %; echter als het regent gaat tot wel 75% via de traditionele zuiveringsinstallatie.
5. Voor beide trajecten komt het water eerst in de actiefslib-bassins. Het actief slib bevat bacteriën die, bij toevoer van lucht (zuurstof), het vuil afbreken.
6. Als het actiefslib zijn werk heeft gedaan, moet het worden gescheiden van het schone water. In het traditionele deel van de RWZI gebeurt dit in de nabezinktank. door de zwaartekracht zakt het slib naar de bodem en stroomt het schone water over de rand.
7. Om dit "schone" water zo goed als slibvrij te krijgen stroomt het door een zandfilter.
8. In de MBR-installatie wordt het schone water van het actiefslib gescheiden met behulp van membranen, een soort rietjes met miniscule gaatjes erin. Het water-slibmengsel wordt door de rietjes gepompt. Het water gaat door de membraan-gaatjes. De slibdeeltjes blijven achter en gaan weer retour naar het actiefslib-bassin.
9. Beide waterstromen, uit het traditionele traject en uit de MBR, zijn door het zuiveringsproces "zo-dood-als-een-pier". Om te voldoen aan de kwaliteit van oppervlaktewater doorloopt het water nu de ecologisch zone. Dit is een gebied met vijvers, sloten en een gevarieerde vegetatie waar allerlei micro-organismen leven.
10. Aan het eind van het stroomgebied heeft het water weer een natuurlijk karakter, gelijk aan dat van de Wiemselbeek waar het in uitmondt.

Daarmee maakt Ootmarsum zijn naam als Twentse "waterparel" waar!

Hoe het werkt ziet u hieronder nogmaals schematisch weergegeven

Actiefslib: bacteriën doen het echte werk!

Het rioolwater bevat verontreinigingen die biologisch afgebroken kunnen worden.
Aan het vieze water (1) wordt een substantie toegevoegd waarin allerlei micro-organismen (bacteriën) zitten: actief slib (2).
In aanwezigheid van zuurstof worden de verontreinigingen afgebroken tot koolzuur, water en nieuwe bacteriën (4). Die verontreinigingen zijn zuurstofbindende stoffen die vooral in ontlasting zitten.
Onderin wordt lucht toegevoerd (3) om de massa goed te mengen en voldoende zuurstof te leveren voor het afbraakproces.

Membraantechniek

De Membraan-Bio-Reactor van Norit bestaat uit buizen (1) waarin rietjes (2) met miniscule gaatjes. Het water-slibmengsel (3) wordt door de rietjes gepompt. Het water (4) gaat door de membraan-gaatjes. De slibdeeltjes blijven achter (5) en gaan weer retour naar het actiefslib-bassin.

TIP Tempelman Illustratieve Produkties - ’t Swafert 3002, 7552 ZG Hengelo - Nederland - Tel: 074 - 242 77 99 - E-mail: info@lextempelman.nl