De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie is er voor allen, die zich verdiepen in de geschiedenis, tradities, uniformen, emblemen, wapens en onderscheidingen, en het ceremonieel van militaire en semi-militaire organisaties. In het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese Rijksdelen.

De vereniging is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968.

De vereniging geeft een kwartaalperiodiek uit met zeer gevarieerde tekst en beeld bijdragen over krijgsmachtbrede onderwerpen.

 

De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie is een platform voor het uitdragen en uitwisselen van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese Rijksdelen.

De vereniging is er voor allen die voor een bepaalde periode of voor een specifiek onderwerp belangstelling hebben. Bijvoorbeeld de Napoleontische tijd, tradities en ceremonieel, uniformen en emblemen. Maar ook wapens, voertuigen, schepen of vliegtuigen.

Ook verzamelaars van militaria zullen zich in de vereniging thuis voelen.

De vereniging is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968.

De vereniging geeft een kwartaalperiodiek uit met zeer gevarieerde tekst en beeld bijdragen over krijgsmachtbrede onderwerpen en boekbesprekingen.

De website www.marsethistoria.nl  geeft daarnaast actuele informatie en toepasselijke links.

Er is een heel netwerk van afdelingscorrespondenten die aan te spreken zijn op specifieke interessegebieden.

De afbeeldingen hier boven en onder geven een globaal overzicht van die interessegebieden.

 

 

 

TIP Tempelman Illustratieve Produkties - ’t Swafert 3002, 7552 ZG Hengelo - Nederland - Tel: 074 - 242 77 99 - E-mail: info@lextempelman.nl